Ứng dụng của công nghệ Diode Laser

Triệt lông có rất nhiều công nghệ và kỹ thuật khác nhau, tuy nhiên để triệt lông nhanh mà không đau thì không có công nghệ nào có thể sánh ngang được với công nghệ Diode Laser. Công nghệ này sử dụng bước sóng 808nm để chiếu trực tiếp vào diện tích cần triệt lông,…