Go to Top
 
Nhận ngay Ebook

CẤU TẠO CỦA DA & CÁCH NHẬN BIẾT CÁC BỆNH LÝ DA

Da là tổ chức khá phức tạp, mô da là một khối tổng hợp gồm 3 lớp: Biểu bì, trung bì và hạ bì kết hợp chặt chẽ với nhau thành các lớp tổ chức bao phủ mang tính chất chun dãn (về các phía)...